Contact us

                                                                                                            SUPPORTERS

  

                                                                                        

ПРИЈАВА

за посетување на курс

Општи услови

Ве молиме изберете да ги прочитајте ги општите услови пред да продолжите со регстрација

Информирање и статистички податоци
Информации за студентот
  • calendar

ОИЦ Скопје

Ул. Орце Николов 99, 1000 Скопје;
Тел/Факс: ++389 2 32 46 304
e-mail: petrusev@oic.org.
website: www.oic.org.mk 

* Полињата обележани со црвено се задолжителни

Online Classroom


 

   

If you already have voucher click here.

   

 

 

 

 

line-divider-oic-F